Enisler Group - Geliştirir, güçlendirir...

Enisler Group olarak tüm iş ilişkilerimizde onurlu ve dürüst bir tavır sergilemek birinci ve en önemli prensibimizdir. Çalışanlarımızla ve tüm ortaklarımızla olan ilişkilerimizde onurlu ve dürüst bir şekilde hareket ederiz.

Enisler Group bünyesinde alınan tüm kararların, kurum kültürümüzün özünü oluşturan vizyonumuza, değerlerimize ve misyonumuza uygun olmasının yanısıra, içinde bulunduğumuz toplumlara değer katıyor olmasıda bir başka temel prensibimizdir.

Enisler Group gerek kurumsal politikalarının gerekse çalışanlarının tavır ve kararlarının çevreye zarar vermeyen, çalışanlarının ve insanların sağlığını ve güvenliğini riske atmayan, çıkar çatışması oluşturmayacak kararlar olduğundan emin olur. Gerekli denetlemelerin yapılabilmesi için Kurumsal Kalite, Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) ve İnsan Kaynakları (İK) bölümlerini sürekli olarak aktif ve işlerin merkezinde tutar.

Yasal sorumluluklarımıza ek olarak, her zaman topluma ve insanlığa karşı olan sorumluluklarımızında bilinciyle hareket ederiz.

Yöneticilerimiz sadece söylemleri ile değil; tavır ve davranışları ile de şirket içinde ve dışında doğru örnek teşkil ederek her ortamda Enisler Group kurumsal kültürüne uygun şekilde hareket ederler.

Enisler Group’un işletme kurallarının tamamı, personelimizin çalışma kalite ve standartlarını yükseltecek, vizyonumuzu ve değerlerimizi pratiğe geçirmeleri için en yüksek desteği sağlayacak şekilde belirlenir.

Sadece Enisler Group bünyesinde çalışanların değil, birlikte iş yapmakta olduğumuz iş ve çözüm ortaklarımızın da Enisler Group değerlerine veya muadillerine bağlı olarak çalıştıklarından her aşamada emin oluruz.

Rakiplerimizle etkin bir şekilde ama sadece yasal ve etik alanlarda rekabet ederiz. Haksız veya yasal olmayan her türlü rekabetten her zaman kaçınırız.

404
Oops... Sayfa Bulunamadı! Aradığınız sayfa bulunamamıştır!
  • Adres satırına sayfa adresini yazarak bu sayfaya ulaştı iseniz lütfen adresi kontrol ederek tekrar deneyiniz.
  • Daha önce bu sayfa adresini kaydetti iseniz ve tarafımızdan bu sayfanın yeri değiştirilmiş veya kaldırılmış olabilir. Güncel bilgi için lütfen bize başvurunuz.
  • Sayfa bağlantısı tarafımızda olmayan bir adrese yapılmıştır. Hatanın düzeltilmesi için lütfen bizi bilgilendiriniz.

  Geri Dönün